>> ยังไม่มีเว็บไซต์ แต่จะขอจองโดเมนเนมไว้ก่อนได้หรือเปล่า?
ได้ครับ  [นอกจากนี้  ระบบของเรายังสามารถทำให้ท่านชี้หน้าแรกของเว็บไซต์ของท่าน ไปยังเว็บไหนๆก็ได้ครับ]

***หมายเหตุสำคัญ***
ปัจจุบัน ชื่อโดเมนเนมดีๆถูกทะยอยจดทะเบียนไปแล้ว เช่น Thailand.com Bangkok.com หรืออีกมากมาย ในอนาคตชื่อสั้นๆดีๆจะเริ่มหายไป เราจึงอยากแนะนำให้ท่านจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมที่ต้องการไว้ก่อน ก่อนที่จะไม่มีเหลือให้ไว้ใช้

Copyright 2002, ThaiNick.com.  All rights reserved.