>> ถ้าโดเมนเนมที่จดทะเบียนกับ ThaiNick.com ใกล้จะหมดอายุแล้ว ควรทำอย่างไร?
ปกติแล้ว  ก่อนโดเมนเนมของท่านหมดอายุประมาณ 45 วัน  ทางเราจะมีอีเมล์อัตโนมัติแจ้งเตือนให้ท่านทราบ

กรุณาชำระค่าบริการก่อนวันหมดอายุ  โดยดูรายละเอียดการโอนเงินได้ในหน้า "วิธีชำระค่าบริการ"  (ระวังหน่อยนะครับ  หากท่านจ่ายช้ากว่าวันหมดอายุ  สิทธิต่างๆในโดเมนเนมของท่านจะถูกยกเลิกโดยทาง Internic อเมริกา ทันที)

เมื่อโอนค่าบริการให้เราแล้ว  กรุณาแฟ็กซ์สำเนาการโอนเงินมาที่เบอร์โทร 02-6332288  หรือสแกนสำเนาแล้วส่งอีเมล์มาที่ billing@thainick.com ก็ได้ครับ  และที่สำคัญ  กรุณาระบุด้วยว่าต้องการต่ออายุของโดเมนเนมชื่ออะไรด้วยนะครับ

ค่าบริการในการต่ออายุโดเมนเนมมีดังนี้ครับ

อัตราค่าบริการจดทะเบียน

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี
.com 450 900 1,350 1,800 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 4500.-
.net 450 900 1,350 1,800 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 4500.-
.org 450 900 1,350 1,800 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 4500.-
.biz x 900 1,350 1,800 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 4500.-
.info x 900 1,350 1,800 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 4500.-