>> ทำไมราคาค่าบริการของ ThaiNick.com ถึงถูกกว่าที่อื่นมาก.. มาก..?
เราเหมาซื้อโดเมนเนมจาก Internic ทีละกว่าพันชื่อครับ  จึงสามารถนำมาแบ่งขายได้ในราคาค่อนข้างถูกกว่าชาวบ้าน
Copyright 2002, ThaiNick.com.  All rights reserved.