>> จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า โดเมนเนมที่ต้องการ ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง?
เมื่อโดเมนเนมของท่านได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว  ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก Whois Database ในเว็บของเราที่หัวข้อ "WhoIS"  (ข้อมูลนี้ ลิ้งค์มาโดยตรงจาก Internic ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อมูลกลางที่ใช้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในการจดทะเบียนโดเมนเนมของ Internic ทั้งหมด ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะไปตรวจสอบกับทาง Internic โดยตรง หรือผู้ที่ให้บริการรายอื่นๆ ข้อมูลที่ได้รับ จะตรงกันทั้งหมด)

หากท่านยังไม่แน่ใจ หรือคิดว่าข้อมูลในเว็บไซต์ของเราไม่ถูกต้อง ท่านอาจจะไปตรวจสอบกับ Whois Database ของเว็บไซต์ดังๆในต่างประเทศ ที่ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมเช่นกันกับเราได้ดังต่อไปนี้

      www.networksolutions.com
      www.domainbank.net
     

Copyright 2002, ThaiNick.com.  All rights reserved.