>> การจดทะเบียนโดเมนเนมใช้เวลานานเท่าไหร่ ถึงจะใช้ได้?
หลังจากที่ได้รับการชำระค่าบริการจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งข้อมูลของท่านไปยัง Internic ในอเมริกา ภายใน 24 ชั่วโมง และประมาณ 12 - 48 ชั่วโมงหลังจากนั้น โดเมนเนมของท่านก็จะสามารถใช้ได้
Copyright 2002, ThaiNick.com.  All rights reserved.