>> จดทะเบียนโดเมนเนมไว้แล้วกับเว็บไวต์อื่นแล้ว  แต่จะย้ายมาให้ทาง ThaiNick.com เป็นคนต่ออายุให้  โดยเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับของ ThaiNick.com ได้หรือเปล่า?
ได้ครับ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "โอนย้ายโดเมน"
Copyright 2002, ThaiNick.com.  All rights reserved.