>> อยากจะมีโดเมนเนมสักชื่อ ควรจะจดทะเบียนเป็นดอทอะไรดี?
แม้ว่าเดิมทีแล้ว โดเมนเมนแต่ละประเภท อาจจะถูกกำหนดให้ใช้กับวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน คือ

     .com ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า

     .net ใช้กับเว็บไซต์ขององค์กรใดก็ได้ที่มีระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง

     .org ใช้สำหรับเว็บไซต์องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร เช่น สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ

     .biz ใช้สำหรับเว็บไซต์ขององค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า

     .info ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเป็นหลัก

อย่างไรก็ดี การขาดแคลนชื่อดีๆในระยะหลังนี้ (โดยเฉพาะดอทคอม) ส่งผลให้การตั้งชื่อโดเมนเนมในปัจจุบัน ไม่ต้องไปคำนึงถึงว่า โดเมนเนมแต่ละประเภทจะต้องใช้กับวัตถุประสงค์อะไร เพียงแต่ว่าขอให้จดจำได้ง่ายก็พอ อาทิ หากมีคนจดทะเบียนชื่อ Thailand.com ไปแล้ว ท่านอาจจะจดทะเบียนชื่อ Thailand.net หรือ Thailand.info ก็ได้หากชื่อทั้งสองนี้ยังว่าอยู่

Copyright 2002, ThaiNick.com.  All rights reserved.