>> เมื่อทาง ThaiNick.com จดทะเบียนโดเมนเนมให้แล้ว กรรมสิทธิ์เป็นของใคร?
เป็นของท่าน 100% แน่นอนครับ
Copyright 2002, ThaiNick.com.  All rights reserved.