>> ทำไมไม่สามารถใช้ Email Forwardings และ Web Redirections ของ ThaiNick.com ได้  ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ Nameserver ของ ThaiNick.com
กรณีที่ท่านชี้โดเมนเนมของท่านมายัง Nameserver ของ ThaiNick.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะสามารถควบคุม และรองรับการทำงานของโดเมนเนมของท่านได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยที่เซิร์ฟเวอร์ของเราสามารถชี้โดเมนของท่านไปยังเว็บไหนก็ได้ (Web Redirections)  รวมทั้งสามารถควบคุมอีเมล์ที่อยู่ภายใต้ชื่อโดเมนของท่านให้ส่งผ่านไปยังอีเมล์ไหนก็ได้ (Email Forwardings)

แต่ในกรณีที่ท่านได้ตัดสินใจไปเช่าบริการเว็บโฮสติ้งที่ใดที่หนึ่ง  ท่านจำเป็นจะต้องชี้โดเมนเนมของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายนั้นๆ  ส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์ของเราขาดการติดต่อ รวมทั้งขาดการควบคุมโดยตรงกับโดเมนเนมนั้นไปทันที  อย่างไรก็ดี  เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายใหม่นี้ กลับมาควบคุมการทำงานของโดเมนเนมของท่านแทนโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะต้องของใช้บริการ Email Forwardings และ Web redirections จากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายดังกล่าวเอง (ถ้าผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายดังกล่าวมีบริการนี้ด้วย - ส่วนใหญ่จะมีแต่บริการ Email Forwardings ส่วนการทำ Web Redirections ท่านต้องเขียนสคริปต์เป็นโปรแกรมเอง)

Copyright 2002, ThaiNick.com.  All rights reserved.